HOME  
BIOGRAPHY  
MUSIC COMPOSITION  
ARTICLE  
GALLERY  
CONTACT  
LINK  
 
 
 
 

 

ครั้งแรกในเมืองไทย กับ..ไวโอลินคอนแชร์โต
ที่มา :  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 14  มิ.ย.  2550

ชาวจุฬาฯร่วมถวายปฎิญญา แด่พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ที่มา  :  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 19  พ.ย.  2551

ณรงค์ฤทธิ์   ธรรมบุตร ถ้าไม่มีหัวใจ  ดนตรีเป็นได้แค่โน้ต
ที่มา  :  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  1 พ.ย.  2551

บทสัมภาษณ์ ณรงฤทธิ์ ธรรมบุตร นักประพันธ์เพลงคลาสสิกร่วมสมัยของไทย (PDF)
"นักประพันธ์เพลงต้องค้นหา 'ลายเซ็น' ของตัวเองให้เจอ ต้องมีทั้ง 'สมอง' และ 'หัวใจ' ให้ดนตรีของตน พร้อมๆ กับต้องเปิดใจรับรู้สิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่คุ้นเคย ด้วยการใช้จินตนาการ และความมุ่งมั่นทั้งหมดที่มีอยู่"
ที่มา: นิตยสาร Music and Art Magazine ฉบับเมษายน 2553

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านคอลัมน์ (PDF)

คลิกเพื่ออ่านสัมภาษณ์

คลิกเพื่ออ่านสัมภาษณ์

คลิกเพื่ออ่านสัมภาษณ์

คลิกเพื่ออ่านคอลัมน์

คลิกเพื่ออ่านคอลัมน์

คลิกเพื่ออ่านคอลัมน์

คลิกเพื่ออ่านคอลัมน์