การแสดงบทเพลง "นัมมทา " คอนแชร์โตสำหรับเปียโนและเครื่องสาย ประพันธ์โดย ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร บรรเลงโดยวงเครื่องสายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอแสดงดนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554