บทเพลง “ชูชาติ พิทักษากร” ประพันธ์บทกวีโดย ก้องภพ รื่นศิริ ประพันธ์ดนตรีโดย ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร เนื่องในโอกาสที่ “อาจารย์ชูชาติ” ได้รับการประกาศให้เป็นศิลปินแห่งชาติ