การแสดงคอนเสิร์ตโดย “วงศิษย์อาจารย์ชูชาติ” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในงานสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ