การแสดงบทเพลง “ปิยสยามินทร์” บรรเลงโดย วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำนวยเพลงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรอรรถ จันทร์กล่ำ