รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย สุมิตร อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังอ่านบทกวี ในบทเพลง “ปิยสยามินทร์” ร่วมกับวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย