วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะนักร้องประสานเสียง ในบทเพลง “ปิยสยามินทร์” ประพันธ์โดย ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร