การแสดงบทเพลง “ปิยสยามินทร์” ประพันธ์โดย ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร เพื่อระลึกถึงการครบรอบ 100 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5