การแสดงดนตรี “ประโคมเพลง ประเลงถวาย” เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (6 พ.ย. 51)