รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ฤทธิ์ิ ธรรมบุตร (ซ้าย)รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา (ขวา) นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน โอกาสที่บทประพันธ์ดนตรี “ถวายปฎิญญา” ได้รับการบรรเลงในการแสดงดนตรี เพื่อน้อมรำลึกใน พระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในการแสดงดนตรี “ประโคมเพลง ประเลงถวาย” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (6 พ.ย. 51)