ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร (ซ้าย) ระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อ บันทึกเสียงบทประพันธ์ดนตรี “ถวายปฎิญญา” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (18 ก.ย. 51)