ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร (ขวา) และผศ.พอ.ชูชาติ ิพิทักษากร(ซ้าย) ผู้แสดงเดี่ยววิโอล่า ในงานแสดงดนตรี “Viola Lovers” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(9 ก.ย. 51)