วง “Viola Lovers” แสดง ผลงานประพันธ์ดนตรี “โหมโรง” สำหรับวิโอล่า ของ ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร อำนวยเพลงโดย ผศ. พอ.ชูชาติ พิทักษากร ผู้อำนวยการดนตรี วงซิมโฟนี ออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิลปินแห่งมหาวิทยาลัย ณ หอ ประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (9 ก.ย. 51)