(จากซ้าย)ณรงค์ ปรางค์เจริญ,ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร และ บัณฑิต อึ้งรังษี ในคอนเสิร์ต Project Unity (30 พ.ค.51)