ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร(ขวา) ผศ.พอ.ชูชาติ พิทักษากร (ซ้าย) ผู้อำนวยการตนตรีวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในคอนเสิร์ตวงเครื่องสายแห่งจุฬาฯ (15 มิ.ย. 51)