(ซ้าย)ณรงค์ ปรางค์เจริญ, ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร และ คุณนิธิศ นวรัตน ณ อยุธยา ในคอนเสิร์ตProject Unity (30 พ.ค. 51)