ณรงค์ฤทธิ์ (ซ้าย) และคาริน - เรกีน่าฟลอไรน์ (ขวา) นักไวโอลินชาวออสเตรีย ในคอนเสิร์ตไวโอลินคอนแชร์โตสังคีตมงคล (ก.ค.50)