ณรงค์ฤทธิ์ และสมาชิกวงซิมโฟนีกรุงเทพฯ หลังจากคอนเสิร์ตของวงซิมโฟนีกรุงเทพฯ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (ก.ย.45)