ณรงค์ฤทธิ์ (ขวา) และ อาจารย์ทัศนา นาควัชระ (กลางภาพ) หลังการแสดงของวงซิมโฟนีกรุงเทพฯ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (ก.ย. 45)