ขณะฝึกซ้อมเพื่อคอนเสิร์ต คอนแชร์โตมหาราชาร่วมกับวง Japan Shinsei Symphony Orchestra (ต.ค. 42)