ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร (ซ้าย) กับผู้อำนวยเพลงชาวญี่ปุ่น มิสเตอร์ยามาชิตะและ์ อาจารย ถาวร ศรีผ่องนักระนาดเอก ในขณะฝึกซ้อม ก่อนคอนเสิร์ตคอนแชร์โตมหาราชา (ต.ค.42)