ณรงค์ฤทธิ์ (ซ้าย) และ ผู้อำนวยเพลง Timm Tzschaschel (กลางภาพ) ในคอนเสิร์ตคอนแชร์โตสำหรับวงออร์เคสตรา (พ.ย. 36)