วงซิมโฟนีกรุงเทพขณะ บรรเลงเพลงคอนแชร์โต สำหรับวงออร์เคสตรา (พ.ย. 36)